Dla zawodni­ków

Poniżej przedstawiamy informacje dla zawodników 63. Poznańskiego Kongresu Brydżowego.

Turnieje

Turniej rozegrany zostanie w dniach 1-3 maja.

Wracamy do starego regulaminu Mistrzostw Polski Par Open. W 2024 roku turniej ten odbędzie się w Poznaniu w terminie 1-3 maja.

Harmonogram:

1 maja Otwarty Turniej Eliminacyjny – udział w nim może wziąć każdy zawodnik
2 maja Półfinał
3 maja Finał

1 maja odbędzie się turniej eliminacyjny – udział w nim może wziąć każdy zawodnik. Z turnieju tego do półfinału awansuje około 45 par.

Półfinał uzupełniony zostanie o dodatkowe 42 pary reprezentujące Wojewódzkie Związki. Każdemu Związkowi Wojewódzkiemu przyznane zostały od 1 do 7 miejsc w półfinale wg klucza liczby członków. Wskazane przez Zarządy tych Związków pary nie będą miały obowiązku uczestniczyć w turnieju eliminacyjnym 1 maja.

Ilości miejsc w półfinale:

województwoliczba członkówmiejsc w półfinale MPP 2024
DS.6374
KP3462
LB2352
LD2572
LU1992
MA12137
MP4463
OP1381
PD1681
PK2072
PM4113
SL4113
SW1311
WM2452
WP7995
ZP3062
 RAZEM:42

Sposób wyłonienia reprezentacji województwa/przyznania zawodnikom miejsca w półfinale pozostaje w gestii Wojewódzkich ZBS. PZBS w kalendarzu na 2024 zarezerwował termin 13-14 kwietnia, w tym terminie Wojewódzkie ZBS mogą przeprowadzić turniej mający na celu przyznanie miejsc w półfinale, ale turniej nie jest obligatoryjny.

Pary, które nie uzyskają kwalifikacji wojewódzkiej do gry w półfinale, będą mogły zagrać w dodatkowym turnieju eliminacyjnym, który odbędzie się 1 maja w Poznaniu. Z turnieju tego do półfinału awansuje dodatkowych około 45 par.

Nagrody stanowią co najmniej  50% wpisowego.

Szczegóły dotyczące nagród oraz wysokości wpisowego podamy do 20 marca.

Harmonogram

1 maja
Turniej eliminacyjny OTP**

10 × 2 rozdania

Druga sesja

10 × 2 rozdania

2 maja
Półfinał

15 × 2 rozdania
10 × 2 rozdania

3 maja
Finał

27 × 2 rozdania

Wpisowe do turnieju

Ilość rozdań
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
MMPPar Open eliminacje
60
130 zł
110 zł
40 zł
MMPPar Open eliminacje zawodnicy z Wlkp.
60
100 zł
80 zł
30 zł
Finał MMPPar Open
57
120 zł
100 zł
40 zł

Turniej rozegrany zostanie w 4 maja.

Turniej jest rozgrywany w ramach cyklu Budimex Grand Prix Polski Par 2024. W całym cyklu jest rozgrywanych 18 turniejów. W turnieju Grand Prix Polski Par może wystąpić każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS posiadający opłaconą składkę na 2023 rok lub zawodnik zagraniczny.

Nagrody stanowią co najmniej  50% wpisowego.

Szczegóły dotyczące nagród oraz wysokości wpisowego podamy do 20 marca.

Turniej rozgrywany pod patronatem Prezesa MTP

Harmonogram

4 maja
1 sesja

30 rozdań

2 sesja

20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Ilość rozdań
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Grand Prix Polski Par
50
110 zł
90 zł
40 zł
Grand Prix Polski Par zawodnicy z Wlkp.
50
90 zł
70 zł
30 zł

Turniej rozegrany zostanie 3 maja.

Turniej ma rangę OTP** Turniej składa się z dwóch sesji. Pierwsza sesja, Biała jest sesją eliminacyjną i składa się z 30 rozdań (15 rund × 2 rozdania). Po tej sesji zawodnicy zostaną podzieleni na 3 finałowe grupy wg kryterium wyników. W drugiej – Czerwonej sesji rozegramy 20 rozdań (10 rund × 2 rozdania), a zawodnicy w każdej z grup walczyć będą o puchary i nagrody.

Harmonogram

2 maja
Sesja Biała

30 rozdań

Sesja Czerwona

20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Biało-Czerwony OTP**
120 zł
90 zł
70 zł
40 zł
Turniej Biało-Czerwony OTP** zawodnicy z Wlkp.
n/d
70 zł
60 zł
30 zł

Turnieje rozegrane zostaną 2 maja.

Turnieje Kongresowe towarzyszą głównym wydarzeniom Kongresu – Mistrzostwom Polski i umożliwiają zagranie zawodnikom, którzy w Mistrzostwach nie biorą udziału lub nie udało im się  zakwalifikować do dalszego etapu rozgrywek. Wyniki ze wszystkich  turniejów zaliczane są do klasyfikacji długofalowej zarówno w kategorii open, jak i długiej fali Wielkopolski.

Turniej Kongresowy 1 rozegrany zostanie są na IMPy, natomiast 2 na zapis maksymalny. Dodatkowo Turniej Kongresowy 2 będzie rozegrany w formule na dochodzenie, Oba turnieje otrzymały rangę OPT**.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

2 maja
Kongresowy 1 IMPy

26 rozdań

Kongresowy 2 na dochodzenie

27 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Kongresowy 1, 2 i 3
65 zł
50 zł
40 zł
20 zł
Turniej Kongresowy 4 OTP**
80 zł
65 zł
50 zł
30 zł

Turniej rozegrany zostanie w dniach 1-4 maja.

Turnieje są dedykowane młodzieży urodzonej w 2003 i później. Turnieje będą rozgrywane zarówno na zapis maksymalny, jak i na IMPy, przeprowadzony zostanie również turniej drużynowy. Mistrzem Wielkopolski zostanie zawodnik, który zwycięży w zapisie długiej fali (będą wszystkie trzy wyniki). Turniejów rozegranych w dniach 1-2 maja.

4 maja rozegraną zostanie dodatkowe dwa turnieje dla młodzieży, która nie wystartuje w turnieju z cyklu GPPP.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

1 maja
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-21

Turniej na Maksy

20-30 rozdań

Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-21

Turniej na IMPy

20-30 rozdań

2 maja
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. Młodzieży U-21 Teamy

Ilość meczów uzależniona od ilości teamów

Wpisowe do turnieju

za osobę za udział w każdym turnieju, także w teamach
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-20
10 zł

Turnieje rozegrane zostaną w dniach 1-4 maja.

Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach:

 1. Pierwszy Krok – grupa osób które w brydżu stawiają pierwsze kroki, licytujące licytacją uproszczoną (otwarcie 2 silne), w tym przede wszystkim uczniowie szkół brydżowych (maksymalne WK dla zawodnika wynosi 0,5).
 2. Amatorzy – drugą grupą będą zawodnicy grający już pełną licytacją – maksymalne WK na zawodnika 1,5.

Turnieje są doskonałą okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia turniejowego w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze, wśród osób grających na zbliżonym poziomie. Turnieje będą rozgrywane w hali, w której będą prowadzone równolegle pozostałe rozgrywki Kongresu Poznańskiego, a więc będzie to także okazja, aby poczuć atmosferę dużego brydżowego wydarzenia.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

1 maja
Pierwszy turniej

15-20 rozdań

2 maja
Drugi turniej

15-20 rozdań

3 maja
Trzeci krok

15-20 rozdań

4 maja
Czwarty

15-20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Amatorów
30 zł
30 zł
20 zł
10 zł

Klasyfikacja długofalowa jest prowadzona łącznie dla wszystkich turniejów rozgrywanych w czasie 63. Poznańskiego Kongresu Brydżowego, z wyjątkiem turniejów Pierwszego Kroku, Amatorskich i Młodzieżowych, czyli zaliczone zostaną turnieje Mistrzostw Polski Par Open, Grand Prix Polski Par, dwa Turnieje Kongresowe oraz Turniej Biało-Czerwony. Do wyników długiej fali zaliczymy 3 najlepsze wyniki z turniejów, przy czym wyniki z każdego etapu MPPO (3 etapy) będą liczone jako osobne turnieje. Szczegóły klasyfikacji długofalowej znajdują się w regulaminie.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Klasyfikacja długofalowa Wielkopolski jest prowadzona na podstawie długiej fali kongresowej open, ale dotyczy jedynie zawodników zarejestrowanych w bazie Cezar w Wielkopolskim ZBS wg stanu na dzień 1 marca 2024.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Klasyfikacja długofalowa jest prowadzona dla czterech turniejów. Do klasyfikacji liczone są dwa najlepsze wyniki z turniejów.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

W trakcie Kongresu zorganizowane zostaną Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży U-21. Będą składały się na nie trzy turnieje: turniej par na zapis maksymalny, turniej par na IMP’y, oraz turniej teamów. Zwycięzcą długiej fali zostanie zawodnik/zawodnicy, który w klasyfikacji łącznej zdobył największą ilość punktów PDF.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Regulamin 62. Poznańskiego Kongresu Brydżowego

 1. Organizatorem 62. Poznańskiego Kongresu Brydżowego jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego.
 2. 62. Poznański Kongres Brydżowy zostanie rozegrany w dniach 29 kwietnia -3 maja 2023 r.– w hali PCC Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej.
 3. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju.
 4. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Kongresu obowiązują następujące ustalenia:
  1. obowiązują przepisy PZBS (MPB’17, PolSys, DON, etc.), karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw;
  2. wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
  3. obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas gry;
  4. zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 10 min. przed rozpoczęciem zawodów, z wyjątkiem MMPTMixt, do których zapisy będą przyjmowane do 30 min. przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestników,
  5. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania alkoholu na sali gry;
  6. od decyzji sędziego na sali przysługuje odwołanie do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne.
 5. Dla poprawiania błędów w zapisie (79C MPB) określa się okres reklamacyjny na 1h po zakończeniu turnieju kongresowego, eliminacji MPTMxt oraz po zakończeniu MPPOpen. Okres reklamacji dla meczów play-off MPTMxt, finału MPPOpen oraz turnieju Budimex GPPP mija 15 min. po zakończeniu danej części rozgrywek (po każdym meczu play-off lub po każdej sesji).
 6. Osoby (zawodnicy i kibice) znajdujące się na sali gry podczas rozgrywania Kongresu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku.
 7. Opłaty za wpisowe pobierane będą na miejscu, płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą/kredytową. Nagrody finansowe zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez nagrodzonych zawodników.
 8. Wszelkie organizacyjne sprawy sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem i wynikłe w trakcie trwania Kongresu, rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.

Nagrody

Na nagrody przeznaczone jest co najmniej 50% wpisowego z danego turnieju (przy czym odpisów 10zł od zawodnika podczas GPPP nie wlicza się do sumy wpisowego). W GPPP dodatkowo funduszu nagród powiększony jest o 3500zł).

Nagrody finansowe przyznawane są w każdej konkurencji (z wyjątkiem Turniejów Amatorów oraz Otwartych Mistrzostw Wlkp Młodzieży) dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników. Podział nagród w turnieju Biało-Czerwonym znajduje się w regulaminie tego turnieju.

Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które znalazły się w górnej połowie tabeli wyników. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie spełni tego warunku nagroda specjalna przechodzi do puli nagród głównych. Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub kobieca), popularna do 3.0 WK na osobę, oraz juniorska U-20, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora).

Nagrody gwarantowane za I miejsce:

 • MPTMx – 4500zł
 • MPPOpen – 3000zł
 • GPPPar – 3000zł

Kontakt

SĘDZIA GŁÓWNY:
Maciej Czajkowski
+48 515 787 663
maciej.czajkowski@pzbs.pl

ORGANIZATOR:
Piotr Cieśliński
+48 601 914 748
piotr.cieslinski2016@gmail.com