Informacje dla zawodni­ków

Poniżej przedstawiamy informacje dla zawodników 63. Poznańskiego Kongresu Brydżowego dotyczące regulaminów, wpisowego oraz nagród w poszczególnych turniejach

Turnieje

Turniej rozegrany zostanie w dniach 1-3 maja.

Informacje ogólne

 1. Organizatorem BUDIMEX Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par Open 2024 na zapis maksymalny (dalej: Mistrzostwa) jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego.
 2. W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego lub w innych Federacjach Brydżowych z opłaconą składką na bieżący rok.
 3. W Mistrzostwach mają zastosowanie odpowiednie regulaminy z uwzględnieniem Regulaminu Mistrzostw Polski Par.
 4. Osoby przebywające na sali podczas trwania Mistrzostw wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.
 5. Kwestie wpisowego, nagród i inne dane techniczne zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.

Informacje sportowe

 1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech fazach (turniej eliminacyjny, półfinał i finał) zgodnie z następującym harmonogramem:

Środa, 1 maja

11:00-11:40 – potwierdzenie udziału w eliminacjach (wpisowe)
12:00-19.30 – OTP** Otwarty Turniej Eliminacyjny, 40 rozdań

Wtorek, 2 maja

10:00-10:40 – potwierdzenie udziału w półfinale (wpisowe)
11:00-21:00 – półfinał

Środa, 3 maja

9:30-9:50 – potwierdzenie udziału w finale (wpisowe)
10:00-21:00 – Finał

Harmonogram może być przez Organizatora lub Sędziego Głównego nieznacznie modyfikowany.

 1. Ze względu na rozstawienie wymagane jest wcześniejsza rejestracja do danej fazy turnieju.
 2. Półfinał jest turniejem zamkniętym. W półfinale udział biorą:
  • Pary zgłoszone do półfinału poprzez Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego (zgodnie z przydzieloną liczbą miejsc) do dnia 24 kwietnia:

województwo

miejsc w półfinale MPP 2024

  

DS

4

KP

2

LB

2

LD

2

LU

2

MA

7

MP

3

OP

1

PD

1

PK

2

PM

3

SL

3

SW

1

WM

2

WP

5

ZP

2

 

42

 • Do 8 zaproszonych par zagranicznych poprzez PZBS do 24 kwietnia 2024 r.
 • Do 6 najlepszych par z rankingu (suma punktów rankingowych obu zawodników) zgłoszonych do PZBS do 24 kwietnia 2024r. Lista par zakwalifikowanych do półfinału zostanie opublikowana 25 kwietnia.
 • Do 44 par z turnieju eliminacyjnego w dniu 2 maja na miejscu rozgrywek.
 1. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc z eliminacji wojewódzkich miejsca te mogą zostać dodatkowo wykorzystane w turnieju eliminacyjnym. Niewykorzystane miejsca par zaproszonych oraz z listy najlepszych par nie są przekazywane.
 2. Do finału awansuje 28 par. Podczas finału zostanie rozegranych 27 dwurozdaniowych rund.
 3. Schemat gry:
  • Eliminacje. Zgłoszone pary zostaną podzielone na linie metodą pętelkową wg sumy punktów zawodników z ostatniego udostępnionego rankingu PZBS i rozegrają cztery sesje 10 rozdaniowe na zapis maksymalny. Liczba par awansujących do półfinału zostanie ogłoszona w czasie pierwszej sesji.
  • Półfinał. W półfinale nie ma carry-over. Pary występujące w półfinale po opłaceniu wpisowego zostaną podzielone na linie metodą pętelkową wg sumy punktów zawodników z ostatniego udostępnionego rankingu PZBS i rozegrają pięć sesji 10 rozdaniowych na zapis maksymalny. Do finału awansuje 28 najlepszych par.
  • Finał. Carry-over w finale wynosi 1/4 wyniku możliwego do osiągnięcia w finale. W finale zostanie rozegranych 27 rund dwurozdaniowych.
 4. Do miejsc dzielonych, które wymagają różnicowania (awansowe lub medalowe) stosuje się § 45 Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego Polskiego Związku Brydża Sportowego. Miejsca nie decydujące o awansie lub medalu nie podlegają różnicowaniu.
 5. Restrykcje
  • W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
  • Zakazuje się:
   • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
   • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
   • spożywanie alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na sali gry,
   • korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,
   • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
  • Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości 25% zapisu maksymalnego (lub jej wielokrotności).
  • Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 50% zapisu maksymalnego. Wymierzenie kary z tego punktu nie wyklucza możliwości otrzymania kary porządkowej.
 6. Podczas finału zostaną rozegrane turnieje dodatkowe, zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
 7. Założenia końcowe
  • Organizator w porozumieniu z sędzią głównym w uzasadnionym przypadku może zmienić sposób rozgrywania Mistrzostw lub/i turnieju dodatkowego.
  • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
  • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 8. Nagrody
 9. Na fundusz nagród w MMPPO organizator przeznacza 45% wpisowego do trzech turniejów rozgrywanych w tamach Mistrzostw, 5% wpisowego przeznaczonych jest na długą falę Kongresu. Podział nagród w poszczególnych turniejach:
  • W turnieju eliminacyjnym (OTP** 1 maja 2024) trzy pierwsze pary otrzymują darmowy start w półfinale MMPPO, który odbędzie się 2 maja 2024 r. Czwarta i piąta para otrzymuje darmowy start w turnieju GPPP, który odbędzie się 4 maja 2024. Pierwsze trzy pary, które nie zakwalifikują się do półfinału MMPPO otrzymują darmowy start w GPPP 4 maja 2024. Kolejne trzy pary (4-6) otrzymują darmowy start w turnieju Biało-Czerwonym. Darmowy start w turnieju Biało – Czerwonym otrzymuje również najlepsza para juniorska (U-21) oraz najlepsza para o łącznym WK nie przekraczającym 5.
  • W półfinale (2 maja 2024) najlepsze trzy pary otrzymują darmowy start w finale MMPPO 3 maja 2024. Pierwsze trzy pary, które nie zakwalifikowały się do finału otrzymują darmowy start w GPPP 4 maja oraz w turnieju Biało – Czerwonym. Kolejne trzy pary otrzymują darmowy start w GPPP 4 maja.

Fundusz nagród finansowych w finale (3 maja 2024) będzie pochodził z trzech turniejów (1,2,3 maja) rozgrywanych w ramach MMPPO 2024. Zostanie on umniejszony o wartość nagród (wpisowego do turniejów) przyznanych w turniejach tych mistrzostw 1 i 2 maja, co szacunkowo wynosi 25% zgromadzonej puli. W finale nagrody finansowe otrzymuje 10 najwyżej sklasyfikowanych par w nim startujących. Minimum 50% puli nagród przeznacza się na miejsca 1-3. Pozostałe nagrody są nieznacznie różnicowane

Harmonogram

1 maja
Turniej eliminacyjny OTP**

10 × 2 rozdania

Druga sesja

10 × 2 rozdania

2 maja
Półfinał

15 × 2 rozdania
10 × 2 rozdania

3 maja
Finał

27 × 2 rozdania

Wpisowe do turnieju

Ilość rozdań
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
MMPParOpen eliminacje OTP**
40
80 zł
60 zł
40 zł
MMPPar Open eliminacje Wlkp. OTP**
40
70 zł
50 zł
30 zł
Półfinał MMPPar Open
50
120 zł
120 zł
100 zł
Finał MMPPar Open
54
120 zł
120 zł
100 zł

Turniej rozegrany zostanie w 4 maja.

Turniej jest rozgrywany w ramach cyklu Budimex Grand Prix Polski Par 2024. W całym cyklu jest rozgrywanych 18 turniejów. W turnieju Grand Prix Polski Par może wystąpić każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS posiadający opłaconą składkę na 2024 rok lub zawodnik zagraniczny.

Nagrody

 1. Fundusz nagród finansowych w turnieju stanowi 50% wpisowego. Pula nagród do podziału w turnieju GPPP zostaje dodatkowo zwiększona o kwotę 3500 zł. Dodatkowo 2,5% wpisowego przeznaczone zostanie z długą falę Kongresu.
 2. W turnieju Grand Prix Polski Par podział nagród finansowych następuje według zasad przewidzianych dla turniejów kongresowych.

Turniej rozgrywany pod patronatem Prezesa MTP

Harmonogram

4 maja
1 sesja

30 rozdań

2 sesja

20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Ilość rozdań
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Grand Prix Polski Par
50
110 zł
90 zł
40 zł
Grand Prix Polski Par zawodnicy z Wlkp.
50
90 zł
70 zł
30 zł

Turniej rozegrany zostanie 3 maja.

Turniej ma rangę OTP** Turniej składa się z dwóch sesji. Pierwsza sesja, Biała jest sesją eliminacyjną i składa się z 30 rozdań (15 rund × 2 rozdania). Po tej sesji zawodnicy zostaną podzieleni na 3 finałowe grupy wg kryterium wyników. W drugiej – Czerwonej sesji rozegramy 20 rozdań (10 rund × 2 rozdania), a zawodnicy w każdej z grup walczyć będą o puchary i nagrody.

Uwaga: obowiązkowe zapisy do godziny 10.10 w dniu 3 maja 2024

Harmonogram

2 maja
Sesja Biała

30 rozdań

Sesja Czerwona

20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Biało-Czerwony OTP**
120 zł
100 zł
80 zł
40 zł
Turniej Biało-Czerwony OTP** zawodnicy z Wlkp.
n/d
80 zł
65 zł
30 zł

Turnieje rozegrane zostaną 2 maja.

Turnieje Kongresowe towarzyszą głównym wydarzeniom Kongresu – Mistrzostwom Polski i umożliwiają zagranie zawodnikom, którzy w Mistrzostwach nie biorą udziału lub nie udało im się  zakwalifikować do dalszego etapu rozgrywek. Wyniki ze wszystkich  turniejów zaliczane są do klasyfikacji długofalowej zarówno w kategorii open, jak i długiej fali Wielkopolski.

Turniej Kongresowy 1 rozegrany zostanie są na IMPy, natomiast 2 na zapis maksymalny. Dodatkowo Turniej Kongresowy 2 będzie rozegrany w formule na dochodzenie, Oba turnieje otrzymały rangę OPT**.

Nagrody

 1. W turniejach kongresowych rozegranych 2 maja (IMP’y oraz Maksy na dochodzenie) na fundusz nagród organizator przeznaczył kwotę 45% wpisowego do tych turniejów. 5% wpisowego przeznaczone zostanie z długą falę Kongresu.

 

 1. Nagrody finansowe główne otrzymuje 8% oraz specjalne 2%, czyli łącznie 10% uczestników

 

 1. W wymienionych wyżej turniejach w ramach nagród finansowych z funduszu nagród przyznaje się niekumulujące się nagrody specjalne dla: najlepszej pary, której WK poszczególnych zawodników nie przekracza 2,5, najlepszej pary juniorów U-21, najlepszej pary kobiecej

 

 1. Warunkiem przyznania nagrody specjalnej w danej kategorii jest uczestniczenie w turnieju co najmniej pięciu uczestników spełniających warunki danej kategorii. Jeśli warunek ten nie jest spełniony dla żadnej kategorii, przyznaje się do dwóch nagród specjalnych pod warunkiem uczestniczenia co najmniej dziesięciu uczestników spełniających którykolwiek warunek.

 

 1. Szczegółowe wyliczenie wysokości nagród odbywa się w oparciu o klucz przypisujący poszczególnym turniejom odpowiednie wartości:
  1. pierwsza nagroda – 10
  2. druga nagroda – 7
  3. trzecia nagroda – 5
  4. czwarta nagroda – 3
  5. piąta i następne – po 2
  6. nagrody specjalne – po 2

 

 1. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli się przez sumę punktów z powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wstępne wysokości poszczególnych nagród, które organizator zaokrągla wedle własnego uznania. Dopuszcza się dodatkowe różnicowanie wysokości nagród w kategorii „piąta i następne”.

 

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

2 maja
Kongresowy 1 IMPy

26 rozdań

Kongresowy 2 na dochodzenie

27 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS zaw. Zagraniczny
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Kongresowy 1, 2
65 zł
55 zł
45 zł
20 zł

Regulamin

Turniej rozegrany zostanie w dniach 1-4 maja.

Turnieje są dedykowane młodzieży urodzonej w 2003 i później. Turnieje będą rozgrywane zarówno na zapis maksymalny, jak i na IMPy, przeprowadzony zostanie również turniej drużynowy. Mistrzem Wielkopolski zostanie zawodnik, który zwycięży w zapisie długiej fali (liczone będą najlepsze dwa z trzech wyników turniejów rozegranych w dniach 1-2 maja.

4 maja rozegraną zostanie dodatkowe dwa turnieje dla młodzieży, która nie wystartuje w turnieju z cyklu GPPP.

Nagrody

 1. W turniejach rozgrywanych w ramach Mistrzostw Wielkopolski U-21 nie będą przyznawane nagrody finansowe
 2. Pierwsze trzy pary w turniejach par oraz pierwsze trzy teamy w turnieju drużynowym otrzymają puchary i/lub nagrody rzeczowe.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

1 maja
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-21

Turniej na Maksy

20-30 rozdań

Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-21

Turniej na IMPy

20-30 rozdań

2 maja
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. Młodzieży U-21 Teamy

Ilość meczów uzależniona od ilości teamów

Wpisowe do turnieju

za osobę za udział w każdym turnieju, także w teamach
Otwarte Mistrzostwa Wlkp. U-20
10 zł

Regulamin

Turnieje rozegrane zostaną w dniach 1-4 maja.

Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach:

 1. Pierwszy Krok – grupa osób które w brydżu stawiają pierwsze kroki, licytujące licytacją uproszczoną (otwarcie 2 silne), w tym przede wszystkim uczniowie szkół brydżowych (maksymalne WK dla zawodnika wynosi 0,5).
 2. Amatorzy – drugą grupą będą zawodnicy grający już pełną licytacją – maksymalne WK na zawodnika 1,5.

Turnieje są doskonałą okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia turniejowego w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze, wśród osób grających na zbliżonym poziomie. Turnieje będą rozgrywane w hali, w której będą prowadzone równolegle pozostałe rozgrywki Kongresu Poznańskiego, a więc będzie to także okazja, aby poczuć atmosferę dużego brydżowego wydarzenia.

Nagrody

 1. W turniejach rozgrywanych w ramach cyklu Pierwszy Krok nie będą przyznawane nagrody finansowe.
 2. W każdym turnieju rozgrywanym w ramach tego cyklu najlepsze pary otrzymają puchary i/lub nagrody rzeczowe.
 3. Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzyma również trzech najlepszych zawodników w zapisie długiej fali 

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Harmonogram

1 maja
Pierwszy turniej

15-20 rozdań

2 maja
Drugi turniej

15-20 rozdań

3 maja
Trzeci krok

15-20 rozdań

4 maja
Czwarty

15-20 rozdań

Wpisowe do turnieju

Niezrzeszeni
Członek PZBS
Ulgowe
Uczniowie do lat 19
Turniej Amatorów
40 zł
30 zł
30 zł
10 zł

Regulamin

Klasyfikacja długofalowa jest prowadzona łącznie dla wszystkich turniejów rozgrywanych w czasie 63. Poznańskiego Kongresu Brydżowego, z wyjątkiem turniejów Pierwszego Kroku, Amatorskich i Młodzieżowych, czyli zaliczone zostaną turnieje Mistrzostw Polski Par Open, Grand Prix Polski Par, dwa Turnieje Kongresowe oraz Turniej Biało-Czerwony. Do wyników długiej fali zaliczymy 5 najlepszych wyników z turniejów, przy czym wyniki z każdego etapu MPPO (3 etapy) będą liczone jako osobne turnieje. Szczegóły klasyfikacji długofalowej znajdują się w regulaminie.

Nagrody

 1. Na pulę nagród dla zwycięzców zapisu długiej fali Kongresu składać się będą odpisy z MMPPO (5% wpisowego), GPPP (2,5% wpisowego), Turniejów Kongresowych (5% wpisowego), Turnieju Biało-Czerwonego (5% wpisowego).
 2. Nagrody finansowe otrzymuje trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników oraz najwyżej sklasyfikowany junior (rok urodzenia 2005 i później) oraz najwyżej sklasyfikowany zawodnik do 3 WK włącznie. Nagrody nie sumują się. Pula nagród zostanie podzielona wg klucza 35-25-20 (kategoria open) 10-10 (nagrody dodatkowe junior i do 3 WK).

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Regulamin

Klasyfikacja długofalowa Wielkopolski jest prowadzona na podstawie długiej fali kongresowej open, ale dotyczy jedynie zawodników zarejestrowanych w bazie Cezar w Wielkopolskim ZBS wg stanu na dzień 1 marca 2024.

NAGRODY

 1. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ustanawia dodatkową nagrodę ze środków własnych (nie dotyczy wpływów z 63. Kongresu) dla najlepszych zawodników z Wielkopolski.
 1. Kryterium zakwalifikowania zawodnika do tej nagrody jest przynależność do WZBS wg stanu bazy Cezar na dzień 29 kwietnia 2024.
 1. Nagroda przyznawana na podstawie klasyfikacji długofalowej 63. Kongresu, Zapisy długiej fali prowadzi sędzia główny zawodów. Do klasyfikacji liczone są wszystkie zdobyte punkty ze wszystkich turniejów.
 1. Wysokość budżetu na nagrody to kwota 3.000 zł. Nagroda stanowić będzie dofinansowanie do wyjazdu na imprezę mistrzowską organizowaną w Polsce, a warunkiem jej wypłaty będzie uczestnictwo (do końca 2024 roku) w dowolnej imprezie rangi mistrzostw Polski, finału GPPP lub GPPT. Wysokość nagród:
  1. 1 miejsce – 1.000 zł
  2. 2 miejsce – 800 zł
  3. 3 miejsce – 600 zł
  4. 4 miejsce – 400 zł
  5. 5 miejsce – 200 zł
 1. Dodatkowymi nagrodami będą nagrody rzeczowe. Nagrody te zostaną przekazane bezpośrednio po zakończeniu ostatniego turnieju (GPPP 4 maja). Pierwszeństwo wyboru nagród dodatkowych posiadać będą zawodnicy sklasyfikowani wyżej w końcowej tabeli długiej fali.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Regulamin

Klasyfikacja długofalowa jest prowadzona dla czterech turniejów. Do klasyfikacji liczone są dwa najlepsze wyniki z turniejów.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Regulamin

W trakcie Kongresu zorganizowane zostaną Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży U-21. Będą składały się na nie trzy turnieje: turniej par na zapis maksymalny, turniej par na IMP’y, oraz turniej teamów. Zwycięzcą długiej fali zostanie zawodnik/zawodnicy, który w klasyfikacji łącznej zdobył największą ilość punktów PDF.

Turniej rozgrywany pod patronatem:

Regulamin

Regulamin 62. Poznańskiego Kongresu Brydżowego

 1. Organizatorem 62. Poznańskiego Kongresu Brydżowego jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego.
 2. 62. Poznański Kongres Brydżowy zostanie rozegrany w dniach 29 kwietnia -3 maja 2023 r.– w hali PCC Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej.
 3. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju.
 4. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Kongresu obowiązują następujące ustalenia:
  1. obowiązują przepisy PZBS (MPB’17, PolSys, DON, etc.), karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw;
  2. wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
  3. obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas gry;
  4. zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 10 min. przed rozpoczęciem zawodów, z wyjątkiem MMPTMixt, do których zapisy będą przyjmowane do 30 min. przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestników,
  5. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania alkoholu na sali gry;
  6. od decyzji sędziego na sali przysługuje odwołanie do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne.
 5. Dla poprawiania błędów w zapisie (79C MPB) określa się okres reklamacyjny na 1h po zakończeniu turnieju kongresowego, eliminacji MPTMxt oraz po zakończeniu MPPOpen. Okres reklamacji dla meczów play-off MPTMxt, finału MPPOpen oraz turnieju Budimex GPPP mija 15 min. po zakończeniu danej części rozgrywek (po każdym meczu play-off lub po każdej sesji).
 6. Osoby (zawodnicy i kibice) znajdujące się na sali gry podczas rozgrywania Kongresu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku.
 7. Opłaty za wpisowe pobierane będą na miejscu, płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą/kredytową. Nagrody finansowe zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez nagrodzonych zawodników.
 8. Wszelkie organizacyjne sprawy sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem i wynikłe w trakcie trwania Kongresu, rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.

Nagrody

Na nagrody przeznaczone jest co najmniej 50% wpisowego z danego turnieju (przy czym odpisów 10zł od zawodnika podczas GPPP nie wlicza się do sumy wpisowego). W GPPP dodatkowo funduszu nagród powiększony jest o 3500zł).

Nagrody finansowe przyznawane są w każdej konkurencji (z wyjątkiem Turniejów Amatorów oraz Otwartych Mistrzostw Wlkp Młodzieży) dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników. Podział nagród w turnieju Biało-Czerwonym znajduje się w regulaminie tego turnieju.

Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które znalazły się w górnej połowie tabeli wyników. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie spełni tego warunku nagroda specjalna przechodzi do puli nagród głównych. Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub kobieca), popularna do 3.0 WK na osobę, oraz juniorska U-20, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora).

Nagrody gwarantowane za I miejsce:

 • MPTMx – 4500zł
 • MPPOpen – 3000zł
 • GPPPar – 3000zł

Kontakt

SĘDZIA GŁÓWNY:
Maciej Czajkowski
+48 515 787 663
maciej.czajkowski@pzbs.pl

ORGANIZATOR:
Piotr Cieśliński
+48 601 914 748
piotr.cieslinski2016@gmail.com